Zum Inhalt der Seite springen

Osiem miast walczy o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji 2024/25

Komunikat prasowy, 19 lipca 2023 r., Wiedeń

Do pobrania Wersja polska | Wersja niemiecka | Mapa ECoD

Konkurs na Europejską Stolicę Demokracji 2024/25: Osiem miast rywalizuje o tytuł, Specjalne partnerstwo z Kijowem

Po Barcelonie jako pierwszej w historii Europejskiej Stolicy Demokracji, demokracja ponownie zajmuje centralne miejsce, ponieważ osiem odważnych miast z całej Europy bierze udział w wyścigu o przyszły rok. Przystępując do inicjatywy Europejska Stolica Demokracji, miasta te pokazują swoje zaangażowanie w demokratyczne innowacje i zaangażowanie obywateli. ECoD City Network zapewnia im platformę współpracy i wymiany najlepszych praktyk. Kijów dołącza do sieci jako niekonkurencyjny członek w specjalnym partnerstwie.

Od momentu uruchomienia w 2020 r. Europejska Stolica Demokracji umożliwia miastom ochronę i wzmacnianie wartości demokratycznych, podejmując wyzwania związane z wielowymiarowymi kryzysami naszych czasów. Wykorzystując swoje zdolności innowacyjne, proaktywne działania i głębokie powiązania z obywatelami, miasta mają potencjał, by odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości demokracji.

Do rywalizacji o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji zgłosiły się następujące miasta: Bratysława (Słowacja), Cascais (Portugalia), Durrës (Albania), Gdańsk (Polska), Izmir (Turcja), Lipsk (Niemcy), Tirana (Albania) i Wiedeń (Austria). Nowe aplikacje zwiększają zarówno zasięg regionalny, jak i różnorodność miast członkowskich ECoD, powiększając w ten sposób sieć do 21 miast w 13 krajach, co świadczy o silnym oddaniu Europy zasadom demokracji. 

Choć ze względów bezpieczeństwa miasta na Ukrainie nie będą mogły rywalizować o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji tak długo, jak trwa wojna, Kijów nawiązuje specjalne partnerstwo z inicjatywą Europejskiej Stolicy Demokracji. Aby pokazać swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie demokracji i partycypacji, miasto przystąpi do Sieci Miejskiej ECoD jako członek niekonkurencyjny.

Helfried Carl, założyciel ECoD, podkreślił znaczenie miast w ochronie i umacnianiu demokracji, stwierdzając: „Miasta są najlepiej przygotowane do ochrony i wzmocnienia demokracji i praw człowieka, ponieważ są najbliżej potrzeb swoich obywateli. Dzięki tej imponującej i zmotywowanej drugiej grupie kandydatów podwajamy liczbę aktywnych członków ECoD City Network. Co więcej, jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni Miastu Kijów, że skontaktowało się z nami w celu przyłączenia się do naszej inicjatywy i już w tym roku zawrze specjalne partnerstwo z Kijowem. W pełni solidaryzujemy się z Ukrainą przeciwko rosyjskiej agresji i chcemy podkreślić fakt, że Ukraina broni wolności i wartości Europy – i że demokracja nigdy nie może być pierwszą ofiarą wojny”.

Europejskie Stolice Demokracji wyłaniane są w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, Jury Ekspertów złożone z pięciu wybitnych profesjonalistów w dziedzinie demokracji skrupulatnie oceni wniosek każdego miasta w oparciu o przejrzyste kryteria określone w corocznym Zaproszeniu do składania wniosków. Jury Ekspertów stworzy następnie krótką listę wybitnych kandydatów, wybierając do pięciu nominowanych miast. 

Następnie Jury Obywatelskie, składające się z kilku tysięcy zaangażowanych obywateli ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy, ma decydujący głos w wyborze Europejskiej Stolicy Demokracji. W pierwszym takim naborze w 2022 r. Barcelona została wybrana na pierwszą Stolicę Demokracji z programem trwającym od października 2023 r. do października 2024 r. Miasto wybrane na lata 2024-2025 zostanie oficjalnie ogłoszone w grudniu 2023 r. 

Tytułowe miasto ściśle współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim i jego obywatelami, organizując szereg angażujących działań i wydarzeń. Inicjatywy te przyciągną gości z całej Europy, wspierając wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia demokracji, edukacji i innowacji. Ponadto tytuł wzmacnia międzynarodową reputację miasta jako centrum demokratycznej doskonałości, stymulując dumę obywatelską i umacniając jego pozycję jako centrum postępu. Miasto posiadające tytuł jest także gospodarzem spotkań Sieci Miejskiej ECoD, na których regularnie spotykają się przedstawiciele wszystkich miast członkowskich, aby dzielić się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie promocji demokracji na szczeblu gminnym. 

O Europejskiej Stolicy Demokracji:

Inicjatywa Europejskiej Stolicy Demokracji została zapoczątkowana przez ECoD gemeinnützige GmbH wraz z Instytutem Innowacji w Polityce, posiadającym biura w Wiedniu i Berlinie oraz partnerów w 16 krajach Europy.

Więcej informacji na temat Europejskiej Stolicy Demokracji można znaleźć na stronie https://capitalofdemocracy.eu.

Obywatele, którzy chcą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości demokracji, mogą ubiegać się o dołączenie do Jury Obywatelskiego, odwiedzając stronę https://capitalofdemocracy.eu/join-the-citizens-jury/.

Kontakt:

Stefan Sindelar, dyrektor generalny

shs@capitalofdemokracy.eu

+ 43 664 88665030

Do pobrania ECOD Mamp

Bądź na bieżąco, zaangażuj się! Zapisz się do naszego newslettera!