Zum Inhalt der Seite springen

Europejska Stolica Demokracji NPO mianuje Alexandra Heichlingera lokalnym przedstawicielem w Barcelonie

Ekspert ds. władz lokalnych, Alexander Heichlinger, przyjmie rolę punktu kontaktowego i wysłannika inicjatywy Europejskiej Stolicy Demokracji (ECoD) w Barcelonie, która posiada tytuł.

Barcelona, ​​Hiszpania – Na początku tego roku Barcelona została wybrana pierwszą w historii Europejską Stolicą Demokracji przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie. Od września 2023 r. Barcelona będzie gospodarzem szeregu wydarzeń i działań mających na celu wzmocnienie europejskiej demokracji, w ścisłej współpracy z organizacjami partnerskimi i obywatelami, zapraszając do udziału gości z całej Europy.

Aby ułatwić przygotowania do roku programowego i współpracę lokalną, ECoD NPO wyznaczyła Alexandra Heichlingera na swojego wysłannika i lokalnego przedstawiciela w Barcelonie. Będzie odpowiedzialny za szereg działań, w tym identyfikowanie i koordynowanie możliwości finansowania, organizowanie lokalnych wizyt członków zespołu ECoD, utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami miast i lokalnymi politykami, ułatwianie partnerstwa z organizacjami, ośrodkami analitycznymi i firmami oraz zbieranie informacji od społeczeństwa obywatelskiego.

Specjalizacja pana Heichlingera jest zakotwiczona w obszarach samorządu lokalnego i zarządzania, innowacji sektora publicznego, transformacji cyfrowej, SDG ONZ, a także międzynarodowego zarządzania strategicznego, projektowego, sieciowego i finansowego. Do lutego 2020 był Senior Member i Managerem w EIPA Barcelona, ​​oddziale Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. W ciągu ostatnich 20 lat zarządzał i realizował wiele dużych, multidyscyplinarnych i międzynarodowych projektów dla sektora publicznego w całej Europie i ma bogate doświadczenie w międzynarodowych programach przyznawania nagród.

„Alexander Heichlinger ma duże doświadczenie w pracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi oraz udokumentowane doświadczenie w identyfikowaniu możliwości finansowania i ułatwianiu partnerstwa. Odegra ważną rolę w zapewnieniu pomyślnej realizacji naszych działań w Barcelonie i wywarcia trwałego wpływu na społeczność”, powiedział Helfried Carl, założyciel ECoD.

„Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Europejskiej Stolicy Demokracji i wesprzeć tę inicjatywę, która moim zdaniem ma do odegrania ważną rolę w tworzeniu bardziej demokratycznej i partycypacyjnej Europy. Dzięki ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, przedstawicielami władz miejskich, lokalnymi politykami i innymi partnerami możemy wnieść znaczący wkład w demokratyczny rozwój Barcelony i całej Europy”., konkluduje Heichlinger.

O Europejskiej Stolicy Demokracji:

Inicjatywa Europejskiej Stolicy Demokracji została zapoczątkowana przez ECoD gemeinnützige GmbH wraz z Instytutem Innowacji w Polityce, posiadającym biura w Wiedniu i Berlinie oraz partnerów w 16 krajach Europy.

Więcej informacji na temat Europejskiej Stolicy Demokracji można znaleźć na stronie https://capitalofdemocracy.eu

Kontakt:

Stefan Sindelar, dyrektor generalny

shs@capitalofdemokracy.eu

+ 43 664 88665030

Bądź na bieżąco, zaangażuj się! Zapisz się do naszego newslettera!