Zum Inhalt der Seite springen

Jury Ekspertów ECoD

Z DUMĄ PREZENTUJEMY

Członkowie Kapituły Ekspertów ECoD

Jury Ekspertów składa się z cenionych ekspertów i praktyków ze środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, sztuki i biznesu. Jej członkowie ocenią poziom ambicji, innowacyjności i kreatywności projektów demokratycznych każdego Miasta Członkowskiego w oparciu o uczciwy i przejrzysty proces selekcji, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich lokalnych celów, okoliczności i priorytetów konkretnego Miasta.

Antonella Valmorbida, Przewodnicząca Kapituły Ekspertów

ALDA Europe/Europejskie Partnerstwo na rzecz Demokracji

Sekretarz generalny ALDA od 1999 r., ma duże doświadczenie w promowaniu demokracji lokalnej, upodmiotowienia i udziału społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrych rządów w Europie, na Bałkanach, w Europie Wschodniej iw regionie Morza Śródziemnego. Jest europejskim starszym konsultantem ds. rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania procesów partycypacyjnych na rzecz rewitalizacji miast. Zarządza siecią 350 członków składającą się głównie z władz lokalnych i grup społeczeństwa obywatelskiego w ponad 40 krajach w Europie i poza nią.

Antonella jest prezesem Europejskiego Partnerstwa na rzecz Demokracji (EPD) i członkiem rady doradczej Urban Foundation for Sustainable Development w Armenii. 

Brunona Kaufmanna
Wiceprzewodniczący Kapituły Ekspertów

Demokracja Międzynarodowy

Bruno Kaufmann jest politologiem, który służył w samorządach lokalnych, doradzał rządom krajowym i organizacjom międzynarodowym. Jest także autorem wielu publikacji na temat demokracji bezpośredniej, a jako korespondent i redaktor naczelny zajmuje się sprawami demokratycznymi na całym świecie.

Jako Prezes Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe), Bruno kieruje organizacją w kierunku jej misji badania i edukacji w zakresie procedur i praktyk współczesnej Demokracji Bezpośredniej.

Amina Krvavac

Muzeum Dzieciństwa Wojny

Wraz z niewielkim, inauguracyjnym zespołem badawczym Muzeum, Amina była zaangażowana w dwuletnią kampanię oddolną, której kulminacją było otwarcie Muzeum w styczniu 2017 roku.

Jeśli chodzi o edukację formalną, Amina posiada tytuł licencjata ze stosunków międzynarodowych uzyskany na Międzynarodowym Uniwersytecie w Sarajewie oraz tytuł magistra praw dziecka na Uniwersytecie Genewskim.

Od 2020 roku Amina jest członkiem Rady Dyrektorów Międzynarodowej Koalicji Miejsc Sumienia Europa.

W 2021 roku Amina dołączyła do Jury European Museum of the Year Award (EMYA), gdzie obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Jury. Program EMYA, założony w 1977 r. przez Europejskie Forum Muzeów, ma na celu wspieranie, prezentowanie i nagradzanie doskonałości i innowacji w dziedzinie muzeów.

Roberta Krymmera

Instytut Skytte na Uniwersytecie w Tartu

Pełni funkcję profesora zwyczajnego ERA-Chair w dziedzinie e-Governance w Instytucie Skytte na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Badania Roberta koncentrują się na transformacji cyfrowej, transgranicznych e-usługach, elektronicznej partycypacji i demokracji, a także e-głosowaniu oraz wszystkich zagadnieniach związanych z dalszym rozwojem społeczeństwa cyfrowego. 

Jest kierownikiem programu studiów magisterskich „Politics and Governance in the Digital Age” na Uniwersytecie w Tartu. Jego obowiązki dydaktyczne obejmują wykłady na temat e-Governance, e-Democracy, e-Participation, e-Voting i End-User Management Information Systems na Politechnice w Tallinie, WU w Wiedniu, Wyższej Szkole Ekonomii i Biznesu, Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Hagenberg oraz Krems Uniwersytetu Dunaju. Robert był promotorem czterech prac doktorskich i ponad czterdziestu prac magisterskich oraz autorem i/lub redaktorem kilkunastu książek/numerów specjalnych czasopism naukowych. Robert jest autorem ponad 200 międzynarodowych artykułów naukowych i był cytowany około 1700 razy.

Sanja Bojanić

Uniwersytet w Rijece

Sanja Bojanić jest doktorem studiów nad kobietami i płcią na Uniwersytecie Paryskim 8.

Jej badania obejmują sztukę eksperymentalną, studia queer i teorię afektu. Pracowała w prestiżowych instytucjach, takich jak Luwr i Maison des Sciences de l'Homme.

Sanja była mentorką projektów dotyczących równości płci, edukacji i ubóstwa wspieranych przez Szwajcarską Agencję Szkolnictwa Wyższego.

W 2014 roku zainicjowała projekt Partnerstwa Rodzina-Szkoła w Serbii i Wojwodinie, finansowany przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego CAS SEE na Uniwersytecie w Rijece.

Bądź na bieżąco, zaangażuj się! Zapisz się do naszego newslettera!