Zum Inhalt der Seite springen

Stopka redakcyjna i prawna

Informacje prawne

ECoD gemeinnützige GmbH

Europejska Stolica Demokracji
Ungargasse 59-61, 1030 Wiedeń, Austria
office@capitalofdemokracy.eu
+ 43 660 1027903

Utworzono: 3 grudnia 2021 r
Numer KRS: FN 568933t
NIP: ATU77626829
Właściwość: Sąd Gospodarczy w Wiedniu
TR ID / rejestr przejrzystości UE: 073919148838-41

CEL ORGANIZACJI

Celem organizacji jest promowanie demokratycznych rządów i wzmacnianie spójności społecznej poprzez promowanie i rozszerzanie uczestnictwa i świadomości demokratycznej oraz poprzez wzmacnianie istniejących i nowych form praktyk demokratycznych w Europie.

Nadrzędnym celem działalności organizacji jest zatem identyfikowanie, rozwijanie, promowanie i stosowanie innowacji społeczno-politycznych w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią.

Aby zapewnić długoterminowe i jak najszersze korzyści społeczne, organizacja promuje w szczególności

Wzmacnianie tożsamości
wzmacnianie świadomości społeczeństwa i zaufania do zasady demokracji, przy podejściu inkluzywnym, zgodnym z Europejską Konwencją Praw Człowieka i mającym na celu aktywizację i zaangażowanie jak największej liczby obywateli,

Orientacja na przyszłość
skupienie się na przyszłych pokoleniach, w tym poprzez promowanie edukacji, uczestnictwa i umiejętności cyfrowych wśród dzieci i młodzieży,

Zrównoważony rozwój
realnych i trwałych rozwiązań, które przyczyniają się do pokojowego i demokratycznego współistnienia w bezpiecznym i czystym środowisku.

WŁAŚCICIEL I WYDAWCA MEDIÓW
ECoD gemeinnützige GmbH


DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Stefana Sindelara


AKCJONARIUSZ
Instytut Innowacji w Polityce GmbH (% 100)


POLITYKA REDAKCYJNA

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat ECoD gemeinnützige GmbH i jej działań w ramach inicjatywy Europejska Stolica Demokracji. ECoD gemeinnützige GmbH jest organizacją non-profit działającą na arenie międzynarodowej i ponad liniami partyjnymi, z siedzibą w Wiedniu.


OŚWIADCZENIE

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualności treści. Zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 3 EKG) jesteśmy ponadto odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych.

W tym kontekście należy pamiętać, że w związku z tym nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania jedynie przekazywanych lub zapisanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na nasze zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność za linki

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych stron trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach powiązanych stron. W momencie łączenia nie stwierdziliśmy żadnych naruszeń. W przypadku, gdy znane nam będzie naruszenie prawa, natychmiast usuniemy odpowiedni link.

prawo autorskie

Nasze strony internetowe i ich zawartość podlegają austriackiemu prawu autorskiemu. Każda forma wykorzystania, powielania lub przetwarzania dzieł chronionych prawem autorskim na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw. Pojedyncze reprodukcje utworu są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, więc nie mogą służyć bezpośrednio ani pośrednio zarobkowi. Nieautoryzowane wykorzystanie dzieł chronionych prawem autorskim jest nielegalne i karalne.

Zasady i wytyczne społeczności, których należy używać na naszych kanałach

Na naszych kanałach w mediach społecznościowych staramy się rzucić okiem na naszą pracę, projekty i programy, które rozwijamy, oraz nasze zaangażowanie w ulepszanie polityki, wzmacnianie demokracji i wspieranie spójności społecznej w Europie i poza nią.

Chcemy usłyszeć od Ciebie i zachęcamy do komentowania, zadawania pytań i sugestii. Wierzymy, że zdrowa demokracja rozwija się dzięki żywemu i pełnemu szacunku dyskursowi. Dlatego prosimy o zapoznanie się z następującymi podstawowymi zasadami moderowania treści i komentarzy pojawiających się na naszych kanałach:Trzymaj się szacunku dla swoich komentarzy i adekwatności do rozmowy.Posty nie na temat lub zawierające fałszywe informacje, nieautoryzowane i/lub niechciane reklamy, spam, hiperłącza lub treści chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami zostaną usunięte. Nie publikuj żadnych treści ani komentarzy, które mogą być nieodpowiednie, wprowadzające w błąd, przeszkadzające, nękające lub zniesławiające. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy lub postów, które naruszają nasze wytyczne i które według naszego wyłącznego uznania uważamy za obraźliwe, zniesławiające lub nieodpowiednie
oszukańcze, budzące zastrzeżenia lub wprowadzające w błąd
destrukcyjne lub niezwiązane z tematem naruszenie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub praw innych osób w inny sposób obraźliwe Zastrzegamy sobie również prawo do blokowania wszelkich recydywistów z naszych społeczności.INFORMACJE ZGODNIE Z RODO ART. 26 

Twoje dane będą przetwarzane w formie „współadministrowania” przez The Innovation in Politics Institute GmbH, Innovation in Politics Germany GmbH oraz ECoD gemeinnützige GmbH. Za to odpowiada głównie Innovation in Politics GmbH. 

Korzystamy również z usług dostawców, na przykład w celu wysyłania biuletynów lub przesyłek pocztowych, przetwarzania darowizn lub rozpowszechniania naszych wiadomości w mediach społecznościowych. W tym celu przekazujemy niezbędne dane odpowiednim usługodawcom, którzy nie są dla nas osobami trzecimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęliśmy środki ostrożności, aby wszyscy nasi usługodawcy obchodzili się z wykorzystywanymi danymi z należytą starannością i przestrzegali wszystkich przepisów prawa. Jest to również określone w umowie.

Innovation in Politics Institute GmbH, Innovation in Politics Germany GmbH i ECoD gemeinnützige GmbH wspólnie obsługują systemy przetwarzania danych i zlecają przetwarzanie danych. Ta decyzja o centralnym, wspólnym przetwarzaniu za pomocą wspólnie obsługiwanej bazy danych kontaktowych została podjęta, ponieważ w ten sposób uzyskuje się lepszą organizacyjną realizację wniosków o informacje, zmiany lub usunięcie; biorąc pod uwagę pierwotną instancję pierwszego kontaktu i całą strukturę organizacyjną.

Główną odpowiedzialność, zarówno organizacyjną, jak i prawną, ponosi The Innovation in Politics Institute GmbH, przy czym poszczególne zadania, obowiązki i obowiązki są jasno rozdzielone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i ochrony danych, zobacz https://innovationinpolitics.eu/about/ 

Bądź na bieżąco, zaangażuj się! Zapisz się do naszego newslettera!