Zum Inhalt der Seite springen

Poprawa demokracji poprzez udział obywateli

Wyniki pilotażowego badania Komisji Obywatelskiej ECoD „Państwo demokracji”.


W listopadzie 2022 r. założyciel ECoD, Helfried Carl i Stefan Sindelar, przedstawili wyniki badania pilotażowego naszego Jury Obywatelskiego na temat „stanu demokracji” w Europie na posiedzeniu Rady Europy Światowe Forum na rzecz Demokracji sesja "Młodzież na ratunek". 

Obraz

Z badania wynika, że ​​większość uczestników ma krytyczny punkt widzenia przy ocenie sytuacji demokratycznej w kraju zamieszkania. Większość uważa, że ​​demokracja słabnie, a nie wzmacnia. Co istotne, respondenci płci męskiej wykazują tu większy sceptycyzm niż kobiety, podczas gdy kobiety wydają się bardziej krytyczne nie wobec demokracji jako takiej, ale wobec wybranych polityków.

W rankingu najważniejszych czynników dobrze funkcjonującej demokracji nasi respondenci preferowali trzy: 

 1. Wolność słowa i prawa człowieka,

 2. Stabilne instytucje demokratyczne

 3. Sprawiedliwy system prawny

Innego rodzaju demokracji najbardziej życzyli sobie osoby w wieku 18-25 lat, a najmniej 46-55 lat. Jeśli chodzi o konkretne zmiany, zdecydowana większość opowiada się za większą aktywnością obywatelską, jedna trzecia za większą demokracją bezpośrednią.

Jurorzy obywatelscy ECoD są wyraźnie zainteresowani odwróceniem fali upadku demokracji i zaangażowaniem się w bardziej partycypacyjne formy demokracji. Niepokojący stan demokracji dzisiaj może zatem otworzyć okno możliwości większego udziału obywateli w celu wzmocnienia demokracji deliberatywnej w przyszłości. ECoD ma na celu zaspokojenie potrzeb tych obywateli i przyczynienie się do wypełnienia luki między politykami, specjalistami politycznymi i obywatelami.

Sekretarz Generalna Marija Pejčinović Burić była najbardziej zainteresowana Państwa odpowiedziami podczas naszej owocnej wymiany zdań na temat aktualnych wyzwań stojących przed Europą oraz przyszłej współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Demokracji i innych projektów.

Obraz


 Wyniki naszego badania na temat stanu demokracji w Europie można znaleźć tutaj: 

> POBIERZ PEŁNE WYNIKI BADANIA

> POBIERZ PODSUMOWANIE (ULOTKA)

> POBIERZ PREZENTACJĘ

Debata na temat sprawozdania grupy fokusowej w Europie może być znaleźć tutaj.

Bądź na bieżąco, zaangażuj się! Zapisz się do naszego newslettera!